Hotline : 1900-0126 Email : hotro@khohangtong.vn

Tiếp thị liên kết

Kết nối nguồn hàng đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu cho đại lý kinh doanh buôn bán.

Tiếp thị liên kết

Trực tiếp từ Nhà sản xuất

Nguồn hàng hóa đa dạng, phong phú được tiếp thị liên kết trực tiếp từ các Nhà sản xuất để phân phối hoặc bán hàng. Làm chủ nguồn hàng tại địa phương kết nối vào Kho hàng tổng.

Trực tiếp từ Nhà sản xuất

Thương mại điện tử B2B

Nền tảng công nghệ đồng bộ "Giúp cho nhà sản xuất mở rộng kênh phân phối Online-Offline" điện tử hóa kinh tế mô hình kinh doanh.

Thương mại điện tử B2B